Relaties met investeerders 

MAN in het eerste halfjaar van 2012: steeds moeilijker marktklimaat drukt bedrijfsresultaat

Ook MAN ontkwam niet aan de marktontwikkelingen in de sector en zag zijn bedrijfswinst in de eerste helft van 2012 dalen. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de wereldeconomie, die uitermate zwak bleef, en door de onzekerheid van veel klanten tegen de achtergrond van de Europese schuldencrisis.

De vraag naar trucks en bussen nam aanzienlijk af in Midden- en Zuid-Europa, beide belangrijke markten voor activiteiten met betrekking tot bedrijfsvoertuigen. Desondanks wist MAN de eerste zes maanden van dit jaar het aantal geplaatste orders in het bedrijfssegment Commercial Vehicles nagenoeg constant te houden. Bij MAN Latin America daalde het aantal orders in de eerste helft van 2012 met 22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, wat te wijten was aan de invoering van de Euro V-emissienorm in Brazilië, slechtere economische omstandigheden en strengere financieringsvoorwaarden. In dezelfde periode noteerde MAN Truck & Bus echter een stijging van 5%. MAN kon de krimpende markt in Europa compenseren met een forse groei in Rusland en andere regio’s buiten Europa – al ging dit in sommige gevallen gepaard met lagere marges. In totaal werd bij de MAN-groep in het eerste halfjaar van 2012 voor € 8,3 miljard aan orders geplaatst (vorig jaar: € 8,8 miljard / 2de kwartaal 2012: €4,0 miljard / 2de kwartaal 2011: € 4,4 miljard).

De omzet van de MAN-groep bleef in de eerste zes maanden van 2012 vrijwel stabiel. Met € 7,7 miljard was de omzet circa 3% lager dan vorig jaar (2de kwartaal 2012: € 3,8 miljard / 2de kwartaal 2011: € 4,2 miljard). De daling in de eerste helft van 2012 werd veroorzaakt doordat in het bedrijfssegment Commercial Vehicles de omzet met 5% daalde tot € 5,8 miljard. Met een stijging van 3% en een omzet van € 2,0 miljard deed het bedrijfssegment Power Engineering het daarentegen goed.

De MAN-groep boekte in de eerste helft van 2012 een bedrijfswinst van € 471 miljoen ten opzichte van € 762 miljoen vorig jaar (2de kwartaal 2012: € 218 miljoen / 2de kwartaal 2011: €437 miljoen). De afname is voornamelijk toe te schrijven aan het bedrijfssegment Commercial Vehicles, dat zijn bedrijfswinst in het eerste halfjaar van 2012 zag dalen tot € 211 miljoen (vorig jaar: €475 miljoen). De winstgevendheid van het bedrijfssegment Commercial Vehicles wordt nadelig beïnvloed door veranderingen in de land- en productmix, de hoge druk op de marges, en de hogere kosten. Met een bedrijfswinst van € 239 miljoen en een return on sales van 12% bleek het bedrijfssegment Power Engineering opnieuw een stabiele pijler. Ondanks de moeilijke marktsituatie bleef MAN systematisch vasthouden aan zijn internationale groeistrategie. De investeringen zijn nu ook terug te zien in de cijfers. Het opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies op de investering in Sinotruk Ltd., Hong Kong/China ten bedrage van € 190 miljoen vormt een eenmalige post in het resultaat vóór belastingen en heeft geen invloed op de liquiditeit.

MAN verwacht dat de Europese markt voor bedrijfsvoertuigen over het gehele jaar met 5% tot 10% zal krimpen. Het management verwacht dan ook nog steeds dat de omzet van het bedrijfssegment Commercial Vehicles een lichte daling van maximaal 5% zal vertonen. De invoering van de Euro V-emissienorm, slechtere economische omstandigheden, en strengere financieringsvoorwaarden zullen de omzet en winst van MAN Latin America drukken. Niettemin zal deze regio positief blijven bijdragen aan de winstgevendheid. In het algemeen verwacht MAN dat het bedrijfssegment Commercial Vehicles dit jaar een return on sales van ongeveer 4% zal realiseren.

Wat betreft het bedrijfssegment Power Engineering denkt MAN dat de groeiontwikkelingen op middellange en lange termijn in de energie- en industriële markten solide zijn en stand houden. Voor het lopende boekjaar blijft MAN vasthouden aan een omzetgroei van ongeveer 5% ten opzichte van het boekjaar 2011. De return on sales zal duidelijk in de dubbele cijfers blijven, op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar. MAN verwacht nog steeds een lichte omzetdaling voor de groep als geheel. De return on sales zal naar verwachting afnemen tot circa 6%, ervan uitgaande dat het macro-economische klimaat niet verder verslechtert.