Collectief  |  Verantwoord ondernemersschap 

MAN committeert zich aan duidelijke klimaatdoelstelling: 25% minder CO2-uitstoot in 2020

MAN zal een belangrijke rol gaan spelen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Het bedrijf is namelijk van plan om de CO2-uitstoot van zijn eigen vestigingen wereldwijd met 25% te verminderen in 2020 (ten opzichte van 2008). Deze verplichte doelstelling is opgenomen in de klimaatstrategie, die deel uitmaakt van de strategie van MAN om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Deze strategie wordt uitgebreid beschreven in het onlangs gepubliceerde Corporate Responsibility-verslag 2011 van MAN, dat voor het eerst aan de hoogste verslagleggingseisen (A+) van het Global Reporting Initiative (GRI) voldoet.

Door zich op transport en energie te richten, mikt MAN precies op die twee terreinen die door hun producten en diensten van grote invloed op de klimaatverandering zijn. MAN heeft deze nieuwe klimaatstrategie nu aangenomen om aan de terugdringing van de wereldwijde CO2-uitstoot bij te dragen. “We kunnen alleen onze verantwoordelijkheid nemen en tegelijkertijd van bedrijfskansen profiteren als we duidelijke en bindende doelstellingen hebben. Klimaatbescherming en kosteneffectiviteit horen ten slotte bij elkaar: efficiënte, emissiearme productiemethoden en producten zorgen voor minder uitstoot en lagere kosten”, zegt dr. Georg Pachta-Reyhofen, Chief Executive Officer van MAN SE.

Om de klimaatdoelstellingen af te bakenen en te concretiseren, heeft een team van klimaatdeskundigen van MAN vijf kerninitiatieven geformuleerd. Ter vermindering van de CO2-uitstoot in de vestigingen worden onder andere hernieuwbare energiebronnen gebruikt en wordt een alomvattend systeem voor energiebeheer ingevoerd. In de fabriek van MAN Truck & Bus in Steyr wordt de restwarmte van de motortestbanken bijvoorbeeld al gebruikt om de productiehallen te verwarmen. Naast het terugdringen van de CO2-uitstoot in zijn vestigingen vindt MAN het ook belangrijk om efficiënte producten met lage emissiewaarden op de markt te brengen.

MAN heeft kritieke prestatie-indicatoren vastgesteld om de uitvoering van de volledige klimaatstrategie te volgen en beheren. De informatie wordt regelmatig verzameld en gerapporteerd. “MAN wil erkend worden als een van de industriële ondernemingen die in 2020 het beste is omgegaan met de uitdagingen van de klimaatverandering”, zegt Yvonne Benkert, hoofd Corporate Responsibility van MAN SE.

Het Corporate Responsibility-verslag 2011 van MAN is voor het eerst volledig gecontroleerd door een accountantsfirma. Het is op internet beschikbaar via www.man.eu/MAN/en/CR/.