Events & tentoonstellingen 

MAN bussen gaan pertinent voor een groenere toekomst: Dag van de alternatieve aandrijvingen

Dat MAN, ook in het bus & coach segment, een voortrekkersrol speelt inzake ecologische technologieën werd vorige week eens te meer bewezen tijdens de “Dag van de alternatieve aandrijvingen”.

In het buitengewoon kader van het Trammuseum Brussel lag de nadruk op de meest moderne aandrijftechnologieën, met specifieke aandacht voor gas- en hybride bussen. De genodigden werden niet enkel getrakteerd op (theoretische) uiteenzettingen van zowel MAN als de verschillende gastsprekers, maar konden eveneens zelf aan boord van de beschikbare testvoertuigen stappen. Deze mix van theorie en praktijk maakte dat de deelnemers een goed én gefundeerd beeld kregen van de verschillende alternatieve aandrijvingen van MAN. Met het oog op de toekomst en dan vooral deze van het stadsverkeer, wil MAN immers de mobiliteitsproblematiek mee helpen aanpakken, dit zowel van economisch als ecologisch standpunt.

Een rondleiding van het trammuseum alsook een geslaagd ritje aan boord van een authentieke tram maakten het plaatje compleet. De talrijke opkomst alsook de vele positieve reacties achteraf tonen duidelijk aan dat dit initiatief een schot in de roos was en zeker voor herhaling vatbaar is.