Collectief 

MAN boekt solide bedrijfswinst ondanks malaise in de bedrijfsvoertuigenmarkt

  • Omzet €15,8 miljard - matige daling van de omzet met 4% na de recordomzet in het boekjaar 2011
  • Orderportefeuille €15,9 miljard - daling van de nieuwe orders met 7%
  • Bedrijfswinst €964 miljoen - bedrijfswinst iets minder dan 1 miljard
  • Verkooprendement (ROS) 6,1% - verkooprendement net onder het doelbereik
  • Voorgesteld dividend €1,00 per aandeel (2011: €2,30)
  • Totaal aantal verkochte voertuigen: 134.245 (2011: 155.520)
  • Vooruitzichten voor 2013: omzetdaling bij Commercial Vehicles en Power Engineering

De groep MAN heeft het boekjaar 2012 afgesloten met een bedrijfswinst van iets minder dan €1 miljard, ondanks de malaise in de markt voor bedrijfsvoertuigen. De groep, die actief is op het gebied van bedrijfsvoertuigen en machinebouw, boekte een bedrijfswinst van €964 miljoen maar slaagde er niet in om haar zeer goede resultaat van het voorgaande jaar (€1,483 miljard) te evenaren. Dit was vooral te wijten aan de duidelijke terugval van het segment bedrijfsvoertuigen, die zijn bedrijfswinst zag dalen tot €454 miljoen. De bedrijfswinst van het segment Machinebouw daarentegen bleef stabiel op €503 miljoen, waarmee deze activiteit een waardevolle bijdrage aan het groepsresultaat leverde. Ondanks de forse terugval van de vraag in de Europese en de Braziliaanse bedrijfsvoertuigenmarkten, die voor MAN belangrijke markten zijn, daalde de omzet slechts matig tot €15,8 miljard. Daardoor ligt de omzet slechts 4% onder het recordniveau dat in het voorgaande jaar werd bereikt. Het verkooprendement bedroeg 6,1% en bleef daarmee net onder het doelbereik.

"Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we een bedrijfswinst van bijna €1 miljard gerealiseerd", aldus dr. Georg Pachta-Reyhofen,

Chief Executive Officer van MAN SE. De Europese staatsschuldencrisis en de invoering van de Euro V-emissienorm in Brazilië hebben samen met andere factoren geleid tot een duidelijke onzekerheid in de belangrijkste markten van MAN. Dit heeft ertoe geleid dat klanten de vinger op de knip houden en dat de concurrentie verscherpt is. Dit weerspiegelt zich in de orderportefeuille van de groep MAN, die in het boekjaar 2012 met 7% j-o-j kromp tot €15,9 miljard.

Commercial vehicles

De bedrijfsvoertuigenmarkt werd getroffen door de economische recessie in 2012. MAN Truck & Bus zag de orders met 4% teruglopen tot €9,2 miljard. Bij MAN Latin America namen de orders zelfs met 20% af tot €2,9 miljard. De omzet van MAN Truck & Bus ging licht achteruit van €9,0 miljard in het boekjaar 2011 tot €8,8 miljard in het boekjaar 2012. De bedrijfswinst daalde tot €225 miljoen (2011: €565 miljoen). De gevolgen van de zwakte in de Europese bedrijfsvoertuigenmarkt waren hier bijzonder uitgesproken. MAN Truck & Bus is erin geslaagd om dit deels te compenseren met positieve resultaten buiten Europa. Toch woog de resulterende verandering in de land- en productmix op de gemiddelde marge.

Ook bij MAN Latijns-Amerika waren de omzet en bedrijfswinst niet immuun voor het economische klimaat. Naast de invoering van de Euro V-emissienorm in Brazilië, waardoor veel orders naar 2011 werden vervroegd, verslechterden de financieringsvoorwaarden voor veel klanten. De omzet bedroeg €2,9 miljard (2011: €3,6 miljard) en de bedrijfswinst kwam uit op €229 miljoen (2011: €400 miljoen) dankzij intensief beheer van de kosten en productieaanpassingen. Dit geeft een verkooprendement van 8,0%. In 2012 leverde MAN in totaal 134.245 voertuigen aan zijn klanten.

Power Engineering

Met €4,0 miljard benaderde de orderportefeuille van het segment Machinebouw het niveau van het voorgaande jaar (2011: €4,1 miljard). MAN Diesel & Turbo was goed voor de meeste orders (€3,5 miljard), terwijl Renk zijn orderportefeuille met 15% zag stijgen tot €525 miljoen. De omzet van MAN Diesel & Turbo bedroeg €3,8 miljard, wat iets hoger was dan in het voorgaande jaar. De bedrijfswinst daarentegen viel met 5% terug tot €437miljoen. Deze trend was deels te wijten aan overcapaciteit in de koopvaardijvloot en de daaruit voortvloeiende zwakke markt voor scheepsmotoren. Andere businessunits, zoals After Sales en Turbomachinery, deden het echter wel goed. Het verkooprendement bleef op het hoge niveau van 11,6%.

Renk heeft een zeer goed boekjaar achter de rug. De omzet en bedrijfswinst schoten omhoog en de orderportefeuille groeide sterk aan. De omzet klom naar €476 miljoen (2011: €389 miljoen) en de bedrijfswinst kwam uit op €66 miljoen (2011: €53 miljoen). Dit komt overeen met een verkooprendement van 13,8%. Geavanceerde transmissieoplossingen voor maritieme toepassingen droegen in grote mate bij tot de sterke cijfers.

De industriële activiteit van de groep MAN compenseerde dus in aanzienlijke mate de impact van de malaise in de bedrijfsvoertuigenmarkt op het totale resultaat.

Vooruitzichten

MAN verwacht dat de Europese markt voor bedrijfsvoertuigen in 2013 zal krimpen, vooral in de eerste helft van het jaar. Aan de andere kant verwacht de Raad van Bestuur dat de verkoop in de belangrijke markt Brazilië verder zal stijgen. De omzet van het segment bedrijfsvoertuigen zal waarschijnlijk iets onder het niveau van 2011 liggen, maar het verkooprendement zal stabiel blijven. Gezien de vrij zwakke orderportefeuille in het boekjaar 2012 verwachten we dat de omzet en het verkooprendement van het segment machinebouw zullen dalen. Als gevolg hiervan zal de groep MAN in 2013 een lichte omzetdaling en een onevenredig grote daling van de bedrijfswinst zien. Deze voorspelling is gebaseerd op de veronderstelling dat de Europese schuldencrisis niet verder zal escaleren en dat de economische stimuleringsmaatregelen in de opkomende economieën effect zullen sorteren.

In zowel het segment bedrijfsvoertuigen als machinebouw heeft MAN een brede, innovatieve productportefeuille die precies op de behoeften van de klant is afgestemd. Op de IAA Commercial Vehicles Show van 2012 presenteerde MAN zijn nieuwe TG-voertuigen, die dankzij het gebruik van geavanceerde Euro VI-technologie niet meer brandstof verbruiken dan het uiterst zuinige Euro V-gamma. MAN is ook een technologische leider in het segment machinebouw. Zijn nieuwe producten, zoals de gasmotoren en -turbines die in 2012 werden onthuld, behoren tot de meest efficiënte in hun klasse vandaag.

Maatregelen om de inkomsten te verhogen

Ondanks de over het algemeen moeilijke economische omstandigheden, is de Raad van Bestuur van MAN SE niet tevreden met de resultaten van het boekjaar. Daarom is de Raad gestart met passende verbeteringsmaatregelen. De nadruk zal daarbij liggen op het terugdringen van de kosten en het verhogen van de efficiëntie in de productie, administratie, verkoop en ontwikkeling. Bovendien zal MAN de productieflexibiliteit verhogen om zich aan te passen aan de lagere verkoopvolumes. MAN is bezig met een kritische herziening van de geplande investeringsuitgaven en zal indien nodig de investeringen over een langere periode spreiden. MAN ziet ook mogelijkheden in de reorganisatie van de inkoop, met name door het samenbrengen van de inkoop in één centrale inkoopfunctie. "Hoewel we de hierboven beschreven macro-economische factoren niet kunnen beïnvloeden, zullen we alles in het werk stellen om MAN op de juiste koers te houden, zelfs in moeilijke tijden", aldus Pachta-Reyhofen.

MAN is een betrouwbare werkgever

Ondanks de zwakke economie heeft MAN in het boekjaar 2012 nog maar eens bewezen een betrouwbare werkgever te zijn:

Op 31 december 2012 had de groep MAN wereldwijd 54.283 mensen in dienst (inclusief uitzendkrachten). Het personeelsbestand groeide met 1.741 werknemers, inclusief 1.250 nieuwe werknemers door initiële consolidatie, zoals werknemers van de voormalige joint venture in India. Het aantal uitzendkrachten daalde van 2.364 tot 1.802, voornamelijk als gevolg van capaciteitsaanpassingen. MAN blijft opleidingen van hoge kwaliteit steunen. In het najaar van 2012 begonnen 800 jongeren hun carrière bij MAN. Per 31 december 2012 had de groep MAN wereldwijd circa 3.300 stagiairs in dienst.