Onderzoek 

MAN Truck & Bus ondersteunt het onderzoeksproject IMAGinE over coöperatief rijden

Intelligente geïntegreerde netwerken: de focus van het gezamenlijke IMAGinE-project (intelligente automatisering van manoeuvres – coöperatieve risicopreventie in real time) ligt op het verhogen van de veiligheid van alle weggebruikers. In de toekomst zullen voertuigen die in real time met elkaar communiceren de basis vormen voor een coöperatief samenspel in het wegverkeer.

Actie niet reactie: coöperatieve risicodetectie en -preventie zijn belangrijke stappen op weg naar ongevalvrij en anticiperend rijden en de optimalisering van de verkeersstroom. De coöperatieve rijhulpsystemen die in het kader van het gezamenlijke IMAGinE-project worden ontwikkeld, zullen weggebruikers helpen om hun bestemming niet alleen veiliger maar ook efficiënter en meer ontspannen te bereiken.

De rol van MAN binnen dit project spitst zich toe op het afstemmen van de verschillende manoeuvres van deelnemende weggebruikers, rekening houdend met de specifieke vereisten van bedrijfsvoertuigen. Dit omvat onder meer inhaalmanoeuvres van vrachtwagens, het oprijden en verlaten van snelwegen op knooppunten, en het regelen van de afstand tot voorliggers. In een realistisch scenario kan dit bijvoorbeeld betekenen dat een achterligger met zijn voorligger afstemt waar hij deze het efficiëntst kan inhalen. Bij knooppunten synchroniseren voertuigen die de snelweg verlaten hun manoeuvres met voertuigen die op de snelweg blijven zodat die manoeuvres efficiënt en veilig voor alle deelnemers kunnen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor voertuigen die de snelweg op rijden. In het ideale scenario zal het mogelijk zijn om dit niet alleen voor individueel bestuurde voertuigen te implementeren, maar ook voor vrachtwagens die in colonne rijden en met elkaar verbonden zijn via een communicatiesysteem. IMAGinE promoot de visie van volledig geautomatiseerd chauffeurloos rijden, maar zonder de chauffeur die momenteel nog steeds nodig is te vergeten. Daarom hecht IMAGinE ook veel belang aan het ontwerpen van een mens-machine-interface voor coöperatieve manoeuvres.

IMAGinE brengt een consortium van twaalf toonaangevende bedrijven en onderzoeksinstellingen in Duitsland samen. Naast MAN Truck & Bus AG nemen ook Adam Opel AG, BMW AG, Daimler AG, Volkswagen AG, Robert Bosch GmbH, Continental Teves AG & Co. oHG, het Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften GmbH, IPG Automotive GmbH, Nordsys GmbH, Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement en de Technische Universität München deel aan het project. Het federale ministerie van Economische Zaken en Energie (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) sponsort het onderzoeksproject met een bedrag van € 17,9 miljoen.

Meer informatie is te vinden op de website van het BMWi: www.bmwi.de