Services 

MAN TeleMatics® voor zuinig rijden en een transparante logistiek

  • MAN TeleMatics® software in een nieuw jasje
  • Verschillende servicepakketten voor elk doel
  • Wagenparken onderweg beheren met de MAN TeleMatics® app

MAN TeleMatics® is de efficiënte oplossing voor wagenparkcontrole, wagenparkbeheer en logistiek. Het systeem biedt de mogelijkheid om bijzonder zuinig te rijden en maakt transportprocessen transparant. Vervoerders, wagenparkbeheerders en bestuurders profiteren allemaal van het TeleMatics-systeem: gedetailleerde informatie over voertuiglocaties, resterende rijtijden, onderhoudsstatus, opdrachten en ritten leiden tot minder leegrijden en minder stilstandtijd. Hierdoor heeft de beheerder meer zekerheid over zijn planning en worden de administratieve lasten verminderd. De mogelijkheid om tachograafgegevens en bestuurderskaarten automatisch ‘via de ether’ te downloaden, zorgt bovendien voor transparantie. De bestuurder- en voertuiggebruiksanalyses kunnen met één druk op de knop worden opgevraagd en maken het mogelijk om op een duurzame manier een zuinige rijstijl aan te leren en te bereiken.

MAN TeleMatics® in een nieuw jasje

Door het herontwerp van de MAN TeleMatics® software heeft de gebruikersinterface een fris, nieuw en modern uiterlijk gekregen. Het bedrijfsconcept maakt het voor de klant mogelijk om de software eenvoudiger en intuïtiever te bedienen. Zo zijn de bedrijfsprocedures aan het dagelijks werk van de vervoerscoördinator/wagenparkbeheerder aangepast. Belangrijke functies die regelmatig worden gebruikt, zijn via gemakkelijk te onthouden pictogrammen in een paar klikken toegankelijk. De nieuwe gebruikersinterface vereenvoudigt het wagenparkbeheer en biedt snel een duidelijk overzicht van de feiten die voor de gebruiker van belang zijn.

Efficiënt wagenparkbeheer voor alle soorten bedrijven

De vijf MAN TeleMatics® servicepakketten – Data Smart, Data Eco, Entry, Data en Dispo – bieden functies die op de eisen van elk soort bedrijf zijn afgestemd. Een van de belangrijkste functies binnen de MAN TeleMatics® software is de voertuiggebruiksanalyse (VDA). VDA levert de basisgegevens om het verbruik en de bedrijfskosten te optimaliseren. Met de hulp van VDA kan de inzet van het voertuig en de bestuurder over een bepaalde periode geëvalueerd worden. De uitkomsten van de gebruiksanalyse worden berekend op basis van evaluatieprofielen. Deze profielen, die een onderscheid maken naar modellijn en gebruiksvorm (langeafstandsvervoer, lokaal vervoer, distributievervoer), zijn standaard beschikbaar. Desgewenst kan de vervoerder zelf evaluatieprofielen maken en aan voertuigen toekennen. Het MAN TeleMatics® rapport geeft met één druk op de knop de mogelijkheden weer om de rijstijl te verbeteren. De gebruiksanalysegegevens die relevant zijn voor een zuinige manier van rijden, worden duidelijk gepresenteerd en geëvalueerd.

Met behulp van onderhoudsbeheer kunnen vervoerscoördinators en wagenparkbeheerders hun personeelsplanning optimaliseren en tegelijkertijd de beschikbaarheid van hun voertuigen verbeteren. De onderhoudsgegevens die de voertuigen doorsturen, laten in één oogopslag zien welk voertuig wanneer voor onderhoud ingepland moet worden. De werkplaats kan daarmee actief een plan voor verwacht onderhoud opstellen. Online onderhoudsbeheer helpt op die manier om het aantal werkplaatsbezoeken aanzienlijk te verminderen.

Met ‘tracking & tracing’ worden de actuele posities van voertuigen op een digitale landkaart weergegeven. De route van een vrachtwagen kan op elk moment getraceerd worden door de ontvangen berichten te analyseren. De gebruikshistorie geeft de vervoerscoördinator een gedetailleerd overzicht van de bedrijfs- en stilstandtijd, de kilometerstand en het brandstofverbruik op elk punt van een route.

Tachograafbeheer verschaft informatie over de resterende rijttijd, wat voor extra zekerheid en transparantie bij de planning zorgt. Het is bovendien mogelijk om massaopslag- en bestuurderskaartgegevens uit de digitale tachograaf (DTCO) uit te lezen. Ongeacht de voertuiglocatie kunnen deze dan in heel Europa draadloos naar de MAN TeleMatics® portaalsite verzonden en gearchiveerd worden. Zelfs verzending van de gegevens naar de bestaande evaluatiesoftware is mogelijk.

Naast de bovengenoemde functies biedt het Dispo servicepakket nog meer mogelijkheden, die een professioneel accent aan het wagenparkbeheer geven wanneer ze met de MAN DriverPad® worden gecombineerd. Met behulp van dit logistieke eindapparaat kunnen ritten en opdrachten verwerkt worden. Als de bestuurder op de actuele status klikt, verzendt hij deze naar de vervoerscoördinator. Laad- en losadressen kunnen rechtstreeks door het geïntegreerde trucknavigatiesysteem geïmporteerd worden. Dit verkleint de kans op fouten als gevolg van handmatige invoer. De beschikbare mogelijkheden voor de uitwisseling van informatie worden afgerond door standaard- en vrijetekstberichten op het 7 inch-display. Het geïntegreerde opleggerbeheer, dat ontworpen is om hetzelfde gebruiksgemak te bieden, informeert de bestuurder over opleggers die aan- of afgekoppeld zijn. De vervoerscoördinator op zijn beurt verneemt altijd welke opleggercombinaties op de weg zijn en waar ze zich bevinden.

Telematica die in je broekzak past

De gratis MAN TeleMatics® app breidt het MAN TeleMatics® systeem uit door mobiele toegang te verschaffen. Het programma, dat beschikbaar is voor iPhone en iPad, voorziet vervoersbedrijven snel en in compacte vorm van alle relevante gegevens, zodat volledige wagenparken bijzonder efficiënt beheerd kunnen worden. De app laat bijvoorbeeld precies zien waar afzonderlijke voertuigen zich op een bepaald moment bevinden, zodat de beheerder onderweg kan beslissen of een voertuig beschikbaar is voor een nieuwe opdracht. De gebruiker kan altijd overzien welke voertuigen technisch in orde zijn en of er zuinig mee gereden wordt. De MAN TeleMatics® smartphone app werd omwille van zijn uitzonderlijk informatieve ontwerp onderscheiden met de iF Communication Design Award 2013 in de categorie ‘Mobile Application’.