Carrière 

MAN Academy Day voor VTI Roeselare

De “Who’s The MAN” campagne, die door MAN Truck & Bus werd gelanceerd in het kader van de Matexpo vakbeurs vorig jaar, kon op heel wat bijval rekenen. Aan deze campagne werd ook een wedstrijd gelinkt waarbij in verschillende categorieën prijzen te rapen vielen.

Jonas Hallaert, student “Bouwplaatsmachinist” aan het VTI te Roeselare, wist de prijs weg te kapen in de categorie “Studenten”. Als beloning mocht hij, samen met zijn hele klas inclusief leerkrachten, genieten van een MAN Academy Day in het MAN Academy trainingscenter van de invoerder te Kobbegem. De dag werd in stijl ingezet met de MAN Lion’s Coach spelersbus van de Rode Duivels die het gezelschap oppikte aan de schoolpoorten. Eenmaal aangekomen bij MAN Truck & Bus werden zij verwelkomd door Managing Director Marc De Baerdemaeker die de jeugd toesprak. Niet alleen wees hij op het belang van degelijk onderwijs , ook benadrukte hij de nood in de sector aan geschoolde technische medewerkers.

Het verdere programma, vakkundig georganiseerd door MAN Technical Trainer Peter De Backer, omvatte niet alleen een theoretisch luik maar eveneens een fel gesmaakt praktijkgericht luik. Zo kregen de studenten onder meer inzicht in de nieuwe Euro 6 technologie.

Dit initiatief bewees nog maar eens de noodzaak van investeren in de medewerkers van morgen, een weg die MAN Truck & Bus ook naar de toekomst toe zonder twijfel verder zal bewandelen.

Het vervoersefficiëntieprogramma van MAN Truck & Bus

Op onze Europese wegen blijft de transport- en verkeersstroom onafgebroken stijgen. Tegelijk zal de toenemende schaarste aan energiehulpbronnen op lange termijn leiden tot duurder vervoer. Onder de internationaal actieve constructeurs van vrachtwagens en bussen levert MAN Truck & Bus een substantiële bijdrage om de vervoersefficiëntie te verhogen. Om deze uitdagingen aan te gaan zette MAN een grootschalig programma op om de totale exploitatiekosten (TCO) terug te dringen. Efficiënter vervoer, gekoppeld aan geavanceerde technologie, een uitstekende service, goed opgeleide chauffeurs en een expertise inzake de aandrijftechnieken van morgen sparen het milieu en leveren onze klanten een belangrijke meerwaarde op.

www.blog.transport-efficiency.com