Collectief 

Beëindiging joint venture „MAN Region West BV"

Het akkoord tot de ontbinding van de joint venture "MAN Region West" werd ondertekend door MAN Truck & Bus AG en de Pon Group, mits de finale bekrachtiging door de lokale antitrust autoriteiten. Het akkoord werd gesloten met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011.

De beslissing werd hierbij genomen om MAN België en MAN Frankrijk te integreren in MAN Truck & Bus AG. De Nederlandse MAN organisatie wordt volledig overgenomen door de Pon Group en gelinkt aan MAN door middel van een importeurscontract. Het betreft hier eenzelfde regeling als diegene van toepassing voor het in voege treden van de joint venture. Met deze beslissing toont MAN Truck & Bus AG duidelijk de wil om haar positie in West-Europa te verstevigen. De nieuwe "Sales Region Western Europe" zal in de toekomst volgende landen omvatten: Spanje & Portugal (de voormalige Sales Region Iberia), Frankrijk en België. De importeursorganisaties in Nederland, Luxemburg, Andorra, de Canarische Eilanden en Monaco komen onder supervisie te staan van deze nieuw gedefinieerde sales region. De nieuwe Regio komt onder leiding te staan van Joachim Dürr, in de functie van CEO. Het managementteam in Frankrijk wordt versterkt door Hartmutt Müller als COO.

Als partner in de joint venture heeft de Pon Group een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere uitbreiding van Sales Region West, vooral tijdens de financiële en economische crisis. Dankzij een jarenlange ervaring als grote handelsorganisatie en kennis van de relevante markten, wist Pon in het bijzonder de After Sales business een serieuze boost te geven. De joint venture vestigde zo de fundering op dewelke MAN Truck & Bus AG nu kan verderbouwen. Op de strategisch belangrijke markten die België en Frankrijk zijn, is het van allergrootst belang dat MAN Truck & Bus de verdere ontwikkeling in eigen handen neemt en als partner handelt met het importeursbedrijf MAN Truck & Bus Nederland.