MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Met ons profiteert u eenvoudig en economisch van de voordelen van alternatieve aandrijvingen

Afspraak maken voor een gesprek Brochure downloaden

Wij ondersteunen u op alle vlakken – voor uw succesvolle overstap naar alternatieve aandrijvingen

Milieuvriendelijkheid en zuinigheid zijn van cruciaal belang voor het openbare streekvervoer. Stadsbussen met alternatieve aandrijvingen bieden nieuwe mogelijkheden om deze twee aspecten met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarvoor volstaat het echter niet om voertuigen enkel te vervangen. Hoe u het meest profiteert van de voordelen van een overstap naar een elektrische, hybride of gasaandrijving, hangt van allerlei factoren af.

Daarom ontwikkelen wij individuele oplossingen en een stap-voor-stap-strategie op uw maat. Met ondersteuning van MAN Transport Solutions passen een heleboel bedrijven de nieuwe, toekomstbestendige soorten aandrijvingen al succesvol toe in hun vloot. Gebruik de ervaringen en knowhow van ons team van experts ook voor uw bedrijf.

Netwerkanalyse en gebruiksconcept

Netwerkanalyse en gebruiksconcept

Wij analyseren de actuele toestand van uw bedrijf en van de inzet van uw vloot. Aan de hand van alle invloedsfactoren ontwikkelen wij een gebruiksconcept op maat voor uw kostenefficiënte overstap naar bussen met alternatieve aandrijftechnologieën – stap voor stap.

Gebruiksplanning en laadinfrastructuur

Gebruiksplanning en laadinfrastructuur

Op basis van het eerder ontwikkelde inzetconcept van de voertuigen met een alternatieve aandrijving plannen wij de juiste laadstrategie en het laadinfrastructuurconcept. Daarnaast ontwikkelen wij de voor uw bedrijf optimale strategie voor de energievoorziening.

Integratie in de vloot en onderhoud

Integratie in de vloot en onderhoud

Wij adviseren u over de inzet en het onderhoud van uw complete busvloot, ondersteunen u bij het trainen van uw medewerkers en staan uw onderhoudswerkplaatsen bij als deskundige partner.

Uw eisen - onze oplossing voor u

Welke aandrijving is de toekomstbestendige optie voor mij?

Onze lijndiensten moeten betrouwbaar en kostenefficiënt zijn - het langdurig uitproberen van nieuwe techniek of zelfs een verkeerde investering kunnen wij ons absoluut niet veroorloven.

Nauwkeurige analyses en heldere feiten

Wij analyseren het actuele gebruik van uw vloot tot in detail. Vervolgens gaan wij met behulp van simulaties na welke alternatieve aandrijvingen en welke vlootmix mogelijk en zinvol voor u zijn. En wij maken een duidelijke kosten-batenanalyse voor uw desbetreffende eisen ter plaatse.

Voor welke aandrijftechniek is mijn lijnennet überhaupt geschikt?

De actieradius was tot nu toe nooit een thema voor ons. Nu moet ik echter kunnen beslissen of een elektrische bus überhaupt inzetbaar is op mijn trajecten.

Gedetailleerde net- en inzetplanning

Wij nemen uw complete routenetwerk en alle relevante factoren onder de loep. Zo kunnen wij duidelijk aan u aangeven of en hoe u elektrische, hybride en gasaandrijvingen milieuvriendelijk en zuinig kunt gebruiken.

Kan een gemengde vloot in de praktijk worden toegepast?

De toegang tot toekomstbestendige mobiliteit is belangrijk voor ons. De services voor de voorbereiding op het rijden met en de instandhouding van verschillende soorten aandrijvingen mogen onze bedrijfsprocessen echter niet in de war schoppen.

Integratie in de vloot en depotplanning

Onze aanpak is holistisch. Wij integreren de voertuigen met alternatieve aandrijvingen zodanig in de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf dat uw complete vloot al tijdens de overgangsfase goed functioneert. Bij elektrische bussen houden wij daarbij ook rekening met het opbouwen van een geschikte laadinfrastructuur en ondersteunen wij u bij het plannen van inzettijden en laadcycli.

{{main-headline}}

{{lead}}

{{hex-1}}

{{hex-2}}

{{hex-3}}

{{hex-4}}

{{hex-5}}

{{hex-6}}

Wij maken uw busvloot toekomstbestendig

Ons team van MAN-experts ondersteunt u op alle vlakken. Wij leveren u de feiten voor kostenoptimale en voor uw bedrijf optimale beslissingen bij de overstap naar alternatieve aandrijvingen. Wij staan voor u klaar – van de eerste informatie tot de succesvolle uitvoering van het concept.

Hybride, gas of volledig elektrisch? Alleen aan de hand van zeer gedetailleerde analyses van het concrete inzetdoel kan worden bepaald met welke aandrijfconcepten u uw busvloot het beste optimaliseert. De op de desbetreffende buslijnen benodigde actieradius - vooral bij de volledig elektrische aandrijving - is van essentieel belang voor het samenstellen van een geschikte vlootmix.

Met de MAN Lion’s City E kunt u nu al maar liefst 270 km rijden zonder tussentijds op te laden. Voor betrouwbare uitspraken over inzetmogelijkheden en zuinigheid moet u echter rekening houden met nog meer factoren.

Zo rijden elektrische bussen bijvoorbeeld het zuinigst bij een gemiddelde snelheid tussen 14 en 18 km/h. Ook factoren zoals het aantal wegrij- en remmanoeuvres, de passagiersaantallen of de topografie langs uw lijnen hebben echter invloed op de actieradius. Bovendien kan de verwarming de mogelijke, dagelijks door de elektrische bus af te leggen afstand vooral bij temperaturen onder nul aanzienlijk verminderen.

Het integreren van bussen met een alternatieve aandrijving in uw vloot betekent voor uw bedrijf meer dan het vervangen van een of meerdere voertuigen. Het is uw kennismaking met de mobiliteit van de toekomst – met alle daarmee samenhangende voordelen. Vooral de elektrische voordelen zorgen voor een aantal veranderingen in uw bedrijfsprocessen - van de inzetplanning en de optimale rijstijl tot de inrichting van de werkplaats.

Wij streven ernaar om van uw overstap naar alternatieve aandrijvingen vanaf de eerste dag een succes te maken. In samenwerking met de MAN Academy trainen wij uw medewerkers, zodat ze alle nieuwe voertuigen optimaal kunnen gebruiken. Wij geven informatie over mogelijke risico's en de juiste omgang met de voertuigen bij een ongeval of defect. En wij staan uw bedrijfsinterne of externe onderhoudswerkplaatsen bij - als deskundige partner bij alle vragen over de alternatieve aandrijftechnologieën.

Of u met de overstap naar een elektrische busvloot geld kunt besparen ten opzichte van een dieselvloot, hangt voornamelijk van de vorm van energievoorziening af. Wij doen voor u onderzoek naar alle mogelijke manieren om kosten te optimaliseren. Bijvoorbeeld hoe u tijden van goedkope stroom gericht benut en door gespreid laden lastpieken voorkomt. Of in welke mate u uw energiekosten kunt verlagen door de voeding met eigen stroom.

Een andere belangrijke factor voor duurzame efficiëntie van de elektromobiliteit is de voertuigaccu. Elke accu verliest namelijk aan capaciteit en vermogen naarmate hij ouder wordt. Hoe snel en sterk dit effect optreedt, kan worden beïnvloed. Factoren zoals gebruiksgedrag, onderhoud en laadfrequentie spelen daarbij een belangrijke rol. Een geoptimaliseerd accumanagement is daarom een vast geïntegreerd onderdeel van onze concepten voor de inzet van elektrische bussen in uw vlootmix.

U kunt alleen blijvend en op kostenefficiënte wijze van de voordelen van elektromobiliteit profiteren als uw depot over een passende laadinfrastructuur beschikt. Efficiënte operationele processen bij het opladen in het depot zijn daarbij net zo essentieel als de maximale beschikbaarheid van uw elektrische bussen voor lijndiensten.

Onze experts ontwikkelen optimaal op uw vlootgebruik afgestemde laadstrategieën en laadtijdschema's. Passend daarbij plannen ze het type en aantal oplaadpunten en de ideale indeling in uw depot. Elk concept wordt in simulaties aan een praktijktest onderworpen om zijn bruikbaarheid aan te tonen.

Overigens: MAN past uitsluitend de gestandaardiseerde CCS-laadtechniek (CCS = Combined Charging System) toe. Deze laadtechniek maakt het fabrikant- en voertuigonafhankelijk opladen mogelijk en garandeert maximale flexibiliteit en planningszekerheid.

Samen met onze partners zorgen wij voor uw passende laadinfrastructuur

Uniforme laadinfrastructuuroplossingen

Wij bieden de passende laadoplossing voor uw elektrische voertuig. Samen met onze partners bepalen we een laadinfrastructuur die perfect is afgestemd op u en uw behoeften. Zo krijgt u niet alleen een passende laadoplossing, maar kunt u er ook voor kiezen de installatie en het onderhoud onder hetzelfde dak te laten uitvoeren.

Samen bepalen we de vereisten voor uw laadinfrastructuur

Uw aanvraag

Bij de aankoop van een elektrisch voertuig bespreken we met u de behoefte om een laadmogelijkheid te installeren. Uw contactpersoon bij MAN stemt met u de passende laadinfrastructuur voor uw voertuig af en informeert naar uw eisen en de situatie te plaatse.

Aanbiedingen voor laadinfrastructuuroplossingen van onze partners

Passende aanbiedingen verzamelen

In nauwe samenwerking met onze geteste partners vinden we de passende laadinfrastructuur voor u en uw vloot. Tijdens het hele proces blijft uw contactpersoon bij MAN uw contactpersoon.

Samen bespreken we de mogelijke laadinfrastructuuroplossingen.

Toewijzing van uw gewenste laadoplossing

Uw contactpersoon bij MAN legt samen met onze laadinfrastructuurpartner de mogelijke oplossing aan u voor en bespreekt de details met u. U bepaalt welke oplossing u door onze partner wilt laten omzetten.

Installatie van de laadinfrastructuuroplossing

Installatie door de laadinfrastructuurpartner

Na de toewijzing spreekt uw MAN contactpersoon met u af wanneer onze partner de laadinfrastructuur ter plaatse komt installeren en in gebruikt komt stellen. Zo start u eenvoudig en comfortabel met e-mobiliteit.

De passende laadoplossing voor uw eisen

In nauwe samenwerking met gerenommeerde partners als Heliox en SBRS stelt MAN uniforme oplossingen voor uw instap in de e-mobiliteit ter beschikking - zo eenvoudig, veilig en kostenefficiënt mogelijk. U ontvangt alles onder één dak, van het elektrische voertuig tot de passende laadinfrastructuur en de installatie ervan. Op aanvraag zorgen we ook voor het onderhoud van uw laadoplossing.

Onze laadoplossingen voor uw instap in de e-mobiliteit

We bieden u in heel Europa uitgebreide laadoplossingen aan die perfect zijn afgestemd op uw eisen en onze voertuigen. Ons aanbod dekt daarbij een grote lading: Van mobiele laadapparaten tot vast geïnstalleerde oplossingen voor grote vloten.

  • Laadstations met 40 tot 150 kW laadvermogen
  • Multi-outlet: Laden van twee aangesloten voertuigen op vol vermogen aan elke uitgang
  • Preventief onderhoud: Tijdgebonden onderhoudswerkzaamheden met de klantspecifieke inzetplanning
  • Connectiviteitsgebaseerde diensten voor diagnose en onderhoud op afstand voor een stabiele werking


MAN Lion’s City E

De MAN Lion’s City E: ecologisch en zuinig.

De volledig elektrische MAN Lion’s City E bepaalt de norm: deze emissievrije en fluisterstille bus zorgt voor meer levenskwaliteit in uw stad. Door zijn krachtige aandrijving kan hij maar liefst 270 km op een dag rijden zonder tussentijds te hoeven worden opgeladen. Ook zijn geavanceerde design aan de buiten- en binnenkant is gewoon elektriserend!

Naar de Lion's City E
MAN Lion’s City G

De MAN Lion’s City G: schoon, efficiënt, beproefd.

Stap over. Naar het milieubewuste alternatief voor diesel: de MAN Lion’s City G met aardgasaandrijving rijdt emissiearm voorop. Zijn nieuwe gasmotor E18 garandeert uitstekende waarden qua verbruik en vermogen. In combinatie met MAN EfficientHybrid rijdt uw Lion’s City G milieuvriendelijker en efficiënter dan elke andere conventionele bus.

Naar de Lion's City G

Heeft u nog vragen?

Ons team van MAN-experts helpt u om optimaal te profiteren van de voordelen van de alternatieve aandrijvingen. U kunt het beste meteen een afspraak maken voor uw persoonlijke gesprek met MAN Transport Solutions.

Met de mobiliteit van de toekomst door de stad met MAN

MAN eTGE

De nieuwe MAN eTGE

De eerste volledig elektrische bestelwagen van MAN: hij is emissievrij en fluisterstil en daardoor op zijn plek in elke milieuzone en een aanwinst voor elke stad. Daarbij is de MAN eTGE net zo betrouwbaar en ruim als de andere beproefde MAN-bestelwagens.

MAN eTGM

De nieuwe MAN eTGM

Onze eerste volledig elektrische MAN eTruck maakt het stedelijke distributieverkeer emissievrij en fluisterstil. Hij beschikt over dezelfde nuttige last als de modellen met conventionele verbrandingsmotoren.

MAN CitE

De nieuwe MAN CitE

Ergonomisch, veilig, schoon: onze volledig elektrische stadstruck herdefinieert het stedelijke vrachtverkeer volledig - van het veiligheidsvoordeel door ergonomie en design en het ultieme rijcomfort tot zijn emissievrije aandrijving.