MAN bereidt openbaar vervoer voor op de toekomst

MAN eMobility-oplossingen voor het openbare streekvervoer

We zetten stappen bij emobiliteit

Zodat iedereen er in de toekomst op vooruit gaat - vervoersbedrijven, passagiers en het milieu.

Brochure

Duurzaam busverkeer zorgt voor levenskwaliteit in de stad

Steden en metropolen groeien onophoudelijk. Wereldwijd. Het wereldbevolkingsrapport van de VN voorspelt: tegen 2050 zullen agglomeraties de thuis zijn van meer dan twee derde van alle personen op aarde.

Om hun levenskwaliteit te behouden, is de verkeersrevolutie naar duurzaam stadsverkeer onmisbaar. Geluid, fijn stof en uitstoot van schadelijke stoffen moeten gereduceerd en op lange termijn volledig vermeden worden. Klimaatneutrale mobiliteitsoplossingen met Zero Emission bepalen de concepten van de toekomst.

Elektromobiliteit speelt een sleutelrol bij het toekomstgerichte ontwerp van het openbare vervoer. Daarvan zijn we bij MAN overtuigd. We ondersteunen en adviseren vervoersbedrijven en stedelijke overheden bij het omschakelen naar alternatieve mobiliteitsoplossingen: vandaag al met het ontwikkelen van daadkrachtige concepten en weldra uiteraard ook met efficiënte, praktisch inzetbare voertuigtechnologieën - inclusief betrouwbare MAN Services.

Elektromobiliteit in het openbare vervoer

„In 2030 rijdt 60 procent van het openbare vervoer elektrisch - daarvan zijn we bij MAN overtuigd.“

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus SE

Omslag van

Klimaatbescherming een duwtje in de rug geven

Met het omschakelen naar elektromobiliteit komt de omslag van “Low Emission” naar “Zero Emission” in het stadverkeer binnen handbereik.

Reductie van de uitstoot van fijn stof en geluidsoverlast in steden

Levenskwaliteit veilig stellen

Elektrische voertuigen op batterijen ontlasten steden en hun bewoners. Ze reduceren de belasting door geluid en fijn stof tot een minimum.

Duurzaamheid en efficiëntie voor een leefbare toekomst

De toekomst mogelijk maken

Duurzaam en efficiënt: met MAN-oplossingen voor eMobility geven stedelijke overheden en verkeersbedrijven het stadsverkeer van morgen vorm.

MAN Bus M-PULSE

MAN M-PULSE: Duurzame mobiliteit en efficiënte transportoplossingen

Met het innovatiemotto M-PULSE geeft MAN als visionair en pionier de beslissende impuls voor de transportwereld van morgen. De focus ligt op duurzame mobiliteit, een emissievrije toekomst en het onderzoek naar en de succesvolle implementatie van efficiënte en economische transportoplossingen.

Wij ondersteunen u bij de succesvolle overstap naar alternatieve aandrijvingen

Elektromobiliteit en andere alternatieve aandrijftechnologieën maken uw vloot consequent klaar voor de toekomst. Onze experts ondersteunen u daarbij – van de eerste informatie tot de succesvolle uitbreiding van uw vloot. MAN Transport Solutions is uw deskundige partner voor de integratie van bussen met een elektrische, hybride of gasaandrijving in uw vloot, waarbij de kosten en baten zijn geoptimaliseerd.

MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Wij helpen u om op strategische en kostenefficiënte wijze te profiteren van de voordelen van alternatieve aandrijvingen.

  • Individuele planning van voertuiggebruik en integratie in de vloot
  • Planning van de laadinfrastructuur en van de energievoorziening
  • Trainen van uw medewerkers en ondersteuning van uw onderhoudswerkplaats

MAN Transport Solutions

MAN eBussen zetten het openbare vervoer op weg naar de toekomst

MAN biedt vervoersbedrijven en wagenparkexploitanten praktisch inzetbare en efficiënte mobiliteitsoplossingen - dat geldt voor dieselbussen en voertuigen met alternatieve aandrijvingen zoals in het nieuwe segment van de elektrische bussen.

De MAN Lion's City E, de volledig elektrische stadsbus van MAN, geeft het goede voorbeeld. Met de MAN Lion's City E biedt MAN klanten een ecologisch en economisch waardevol totaalconcept, dat naast het volledig elektrisch aangedreven voertuig ook advies over infrastructuur, dienstverlening en services omvat.

Laadtechnologie op maat

Ook elektrische bussen moeten in het lijnverkeer hun dagelijkse route op betrouwbare wijze aankunnen. Om het hiervoor vereiste bereik te garanderen, is een intelligente laadstrategie dus onontbeerlijk: de keuze van de laadtechnologie is daarvoor even belangrijk als een optimalisatie van de routes in het routenetwerk.

Inzetflexibiliteit met Depot-Charging

Een belangrijk criterium voor eBussen in het stedelijke lijnverkeer is een storingsvrije inzet met een bereik tot 200 kilometer onder reële omstandigheden. Onder deze voorwaarden is het laden van de voertuigbatterijen tijdens stilstandtijden in het depot momenteel de meest rendabele en betrouwbare oplossing.

De voorwaarde hiervoor is optimalisatie van het routenetwerk en een intelligente laadstrategie. Een alternatief voor Depot-Charging is Oppurtunity-Charging, waardoor het bereik naar believen verlengd kan worden. Deze methode vereist echter hoge initiële investeringen in de laadinfrastructuur en gaat ten koste van de inzetflexibiliteit van de eBussen in de vlootintegratie.

MAN Depot Charging

• Laadprocedure tijdens stilstand in het depot

• Geen investeringen in bijkomende laadinfrastructuur langs de routes

• Hogere inzetflexibiliteit aangezien er geen vertrek en stilstand aan vaste tussenlaadstations vereist is

Uniforme standaards voor naadloos dekkende elektromobiliteit

In het samenwerkingsproject eBusCS werken onze specialisten samen met ontwikkelaars en fabrikanten alsook andere expertenteams om uniforme standaards voor koppelingspunten en de laadtechnologie op te bouwen. Bij MAN zijn we ervan overtuigd: Standaards zijn een voorwaarde voor een naadloos dekkende elektromobiliteit.

Uniforme, fabrikantspecifieke en internationale standaards

Uniforme, fabrikantspecifieke en internationale standaards zijn de voorwaarde voor het succes van elektromobiliteit in het openbare stadsverkeer. Gemeenschappelijke projecten inzake de laad- en opslagtechnologieën kunnen de exploitanten van stadsbusvloten - in het bijzonder gemengde vloten - de flexibiliteit, interoperabiliteit en planningszekerheid bieden die nodig is.

MAN-specialisten voor elektrische aandrijvingen nemen in de meest uiteenlopende raden actief deel aan de ontwikkeling en uitbouw van een gemeenschappelijke technologische basis voor eMobility-oplossingen.

Samenwerkingsproject „eBusCS“

In het door het Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ondersteunde project eBusCS ontwikkelen voertuigfabrikanten, systeemaanbieders en wetenschappelijke partners gemeenschappelijke oplossingen voor het laden van elektrische bussen. De basis daarvoor vormt het Combined-Charging-System (CCS), dat in het personenwagensegement reeds met succes werd ingevoerd. Door de domeinspecifieke, verdere ontwikkeling van de koppelingspunten en protocollen leveren de projectpartners een belangrijke bijdrage om internationale standaards uit te werken. MAN werkt intensief mee aan deze uitwisseling tussen meerdere fabrikanten.

We zetelen onder andere in de overeenkomstige raden van de VDA, VDV en UITP. En we ondersteunen de activiteiten van de Europese comités voor elektrotechnische normering CEN/CELEC.

U wilt meer te weten komen over MAN en elektromobiliteit?

Spreek ons aan. Wij staan voor u klaar. Bovendien hebben we voor u hieronder nog gedetailleerdere informatie als download ter beschikking gesteld.