MAN ProfiDrive® - Prestaties

MAN ProfiDrive®

MAN ProfiDrive® - professionele rijtrainingen in het personenverkeer

De wereld van het commerciële personenvervoer verandert steeds sneller. Innovatieve technologieën bepalen steeds opnieuw de eisen op het gebied van veiligheid en efficiëntie, maar ook wetten en richtlijnen. Door deze ontwikkelingen staan beroepschauffeurs, buschauffeurs en rij-instructeurs steeds voor grote uitdagingen om altijd de veiligheid van hun passagiers te kunnen garanderen.

MAN ProfiDrive® biedt u een gekwalificeerd trainingssysteem dat de behoeften van de bestuurder centraal stelt en tegelijk rekening houdt met de eisen van ondernemers en passagiers. Het aanbod varieert van de theoretische bijscholing op basis van de Duitse wet op de kwalificatie van beroepschauffeurs (BKrFQG) tot professionele en praktijkgerichte trainingen om de dagelijkse rijpraktijk nog veiliger en efficiënter te maken. Bovendien profiteren alle deelnemers van meer dan 30 jaar ervaring in het overbrengen van theoretische en praktische kennis over veiligheid en zuinigheid in het wegverkeer.


Bijscholing op basis van de Duitse wet op de kwalificatie van beroepschauffeurs (BKrFQG)

Beroepschauffeurs vanaf rijbewijscategorie D1 moeten iedere vijf jaar een bijscholing van in totaal 35 uur voltooien, die in totaal vijf modules omvat van elk 7 uur in de drie kennisgebieden Rijgedrag, Voorschriften en Verkeers- en milieuveiligheid. Aan de inhoud van de theoretische en praktische scholingsmaatregelen ligt de Duitse wet op de kwalificatie van beroepschauffeurs (BKrFQG) ten grondslag.

MAN ProfiDrive® biedt u de mogelijkheid om alle wettelijk vereiste bijscholingsmaatregelen te doorlopen die bijdragen aan de verhoging van de veiligheid van de chauffeurs en aan vermindering van de milieubelasting. Desgewenst kunnen de trainingen bij u ter plekke plaatsvinden of in een MAN Center bij u in de buurt. U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen als u individuele afspraken wilt maken c.q. aantallen deelnemers wilt afspreken.

Kennisgebieden volgens BKrFQG

 • Kennisgebied 1 – Verbetering van het rationele rijgedrag op basis van de veiligheidsregels
 • Kennisgebied 2 – Toepassing van de voorschriften
 • Kennisgebied 3 – Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek


Motorvoertuigentechniek

 • Introductie en uitleg van vernieuwingen op technisch gebied
 • Juiste bediening en gebruik van de techniek in het voertuig
 • Zuinig rijden (theorie)
 • Hybride technologie


Rij- en rusttijden, transportdocumenten, digitale tachograaf

 • Uitleg van wettelijke bepalingen, richtlijnen en randvoorwaarden voor het commerciële personenvervoer
 • Instructie en gebruik van de digitale tachograaf
 • Realisatie van de onderwijsplicht van de ondernemer m.b.t. de tachograafverordening conform art. 33 VO (EU) nr. 165/2014


Voertuiginstructie

 • Leren kennen en gebruiken van de verschillende technologieën en functies
 • Efficiënt gebruik van innovatieve componenten, nieuwe elektronische systemen en krachtige techniek
 • Leren kennen en gebruiken van de verschillende technologieën en functies


De voordelen van een MAN ProfiDrive®-training op een rij

 • Nog zuiniger rijden dankzij MAN ProfiDrive®-training zelfs voor profs
 • Spaar brandstof door het juiste gebruik van cruise control, intarder, gaspedaal en rem en verlaag slijtage en onderhoudskosten
 • Na voltooide training maximaal 15% bij zuiver remmen op de motor met minimaal dieselverbruik mogelijk
 • Maximaal 30% kostenbesparing als men slijtage en verbruik optelt.

Zuinig rijden (praktijk en theorie)

 • Fysische basisprincipes van de zuinige rijstijl
 • Rijoefeningen voor het optimaliseren van een veilige en brandstofbesparende rijstijl

Basisprincipes van de veiligheidsregels en van het vastzetten van de lading

 • Wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voor het vastzetten van de lading
 • Actualiseren van de kennis van de voertuigbelading en het vastzetten van de lading


Handelen in noodgevallen, Gezondheid op de werkplek

 • Correct gedrag bij noodgevallen, in veiligheid brengen van gewonden bij een ongeval
 • Ergonomische basisprincipes en gezonde, uitgebalanceerde voeding


Wegverkeer en milieuveiligheid, criminaliteit, dienstverlening

 • Bewustwording met betrekking tot de risico’s van het wegverkeer, bedrijfsongevallen en criminaliteit
 • Basisprincipes, kenmerken en gedrag voor een positief bedrijfsimago


Veiligheidstraining

 • Praktijkoefeningen om beter te kunnen reageren op kritieke rijsituaties zoals het remmen in bochten of het uitwijken voor plotseling opduikende obstakels
 • Zelfverzekerde beheersing van het voertuig, om de passagiers maximale veiligheid te kunnen bieden

Hogesnelheidstraining

Duur: 2 dagen, 1e dag veiligheidstraining en 2e dag hogesnelheidstraining

Veiligheidstraining

 • Praktijkoefeningen om beter te kunnen reageren op kritieke rijsituaties zoals het remmen in bochten of het uitwijken voor plotseling opduikende obstakels
 • Zelfverzekerde beheersing van het voertuig, om de passagiers maximale veiligheid te kunnen bieden

Hogesnelheidstraining

 • Uitwijken naar de vluchtstrook: Verlaten van de rijbaan en terugleiden van het voertuig op de rijbaan met ca. 80 – 100 km/h
 • Onder controle krijgen en stabiliseren van een uitbrekend voertuig
 • Leren kennen en beheersen van de fysica om het voertuig zelfverzekerd te kunnen besturen


Intensieve training

Train-the-trainer-principe

 • Training voor het aanvullen van aanwezige kennis op het gebied van motorvoertuigentechniek en zuinigheid
 • Rijoefeningen voor het optimaliseren van een veilige en zuinige rijstijl
 • Zelfstandige voertuiginstructie aan derden en doorgeven van basisprincipes van het zuinige rijden


Combitraining

 • Zuinigheids- en veiligheidstraining conf. de richtlijnen van de Duitse Verkeersveiligheidsraad (DVR)
 • Uitbreiding van kennis en vaardigheden voor veilig en zuinig rijden

Bijscholing rij-instructeurs

Bijscholing conf. § 33a Duitse FahrlG

 • Buschauffeurs zijn wettelijk verplicht om binnen vier jaar een driedaagse bijscholing aan te tonen
 • Ontvangst van de vereiste verklaring volgens § 33 Duitse Fahrlehrergesetz


BG-seminar "Gezond en veilig"

 • Programma van de bedrijfsvereniging voor het uitwerken en overdragen van oplossingsstrategieën voor belastingen in de beroepspraktijk
 • Certificering in het kader van het bijscholen van beroepschauffeurs