Texnologiya və Bacarıq

Şin Nəzarəti

Hərəkət təhlükəsizliyinin artırılması: MAN avtobuslarına daxil edilən TyreManagement (şin nəzarəti) şin təzyiqi monitorinq sistemi (TPM) və eyni vaxtda ehtiyat təkərini aradan qaldıran şin təmir komplektini (RRK) əhatə edir.

Təkər təzyiqi monitor sistemi TPM

Şin təzyiqi monitorinq sistemi ilə avtomobilin şin təzyiqinə fasiləsiz (hətta hərəkət zamanı da) nəzarət edən və minimum təzyiqin altına düşməsi halında xəbərdarlıq verən bir sistem sürücünün istifadəsinə verilir:

 • TPM (Tyre Pressure Monitoring)
 • Hər diskdə təzyiq sensoru
 • Simsiz verilişi ilə, təzyiq siqnalları çərçivəyə quraşdırılmış nəzarət cihazına köçürülür və nəqliyyat vasitəsinin CAN bus sistemi vasitəsilə ekranda göstərilir.
 • Təzyiqin hədəf dəyərindən 20 faiz aşağı və ya 40 faiz artıq olması halında avtomatik xəbərdarlığın göstərilməsi
 • Təzyiq hər hansı bir zamanda manual çağrıla bilər

Şin Təmir Komplekti RRK

 • Şin təmir komplekti (RRK) ilə şini dəyişdirmədən şin səthində əmələ gələn deşiklərin bağlanması mümkündür.
 • Şin kipləşdiricisi PREMIUM-SEAL, təkərin klapanından doldurulur və beş millimetr böyüklüyünə qədər olan deşikləri kipləşdirir - hətta tədrici hava sızmalarında da.
 • Kipləşdiriləndən sonra şin, avtomobilin hava sıxma komplekti ilə yenidən sıxılmış hava ilə doldurula bilər.
 • Nəqliyyat vasitəsi kipləşdirilən şinlə 1.000 kilometrə qədər sürülə bilər.

Üstünlüklər

Təkər təzyiqi kontrol sistemi (TPM)

 • Zəhmətli yoxlama prosedurunun aradan qaldırılması vasitəsilə sürücü üçün daha az vaxt itkisi və daha çox rahatlıq.
 • Daha çox təhlükəsizlik: təzyiqin tədricən itirilməsi ilə bağlı bütün şin problemlərinin 99%inin qarşısının alınması.
 • Qəzaların qarşısını almaq, həmişə də avtomobilin boş dayanma müddətlərini azaltmaq, sərnişinləri təhlükəsizliklə hədəflərinə çatdırmaq və sürücünün sağlamlığını qorumaq deməkdir.
 • Aşağı şin təzyiqinin qarşısının alınması ilə yanacaq istehlakının azaldılması
 • Şinlərin daha uzun istifadə müddətləri

Şin Təmir Komplekti RRK

 • Ehtiyat təkərinin aradan qaldırıla bilməsi sayəsində daha üstün daşıma qabiliyyəti (təqr. 100 kq çəki qənaəti)
 • Xüsusilə avtomagistrallarda əmələ gələn şin deşilmələrində, riskli şinə lüzum olmadığına görə artan təhlükəsizlik.
 • Su əsaslı kipləşdirici maddə şin daha sonra təmir ediləndə yuyulmaqla təmizlənə bilər.