Texnologiya və Bacarıq

Gedişə nəzarət sistemi LGS (Lane Guard System)

Gedişə nəzarət sistemi LGS (Lane Guard System)

Daha dəqiq gedişin müəyyən edilməsi ilə küçə nəqliyyatında daha artıq təhlükəsizlik: Yeni kamera texnologiyası ilə LGS əvvəllər olmayan qədər daha əminliklə gediş izini müəyyən edir. Avtobus işığı yandırmadan gedilən yoldan kənara çıxırsa gedişi müəyyən etmə sistemi sürücünü akustik siqnalla məlumatlandırır və bununla da qəza təhlükəsini minimallaşdırır.

Yardımçı sistem 60 km/saat sürətindən başalayaraq aktivləşir və bir çox sürücülərin təhlükəsizlik səbəbindən gediş izinin kənarına çıxaraq sürməsini nəzərə alır – sağla gedişin mövcud olduğu ölklərdə sağ kənar – və bu maşın tərəfi haqqında sonradan xəbərdarlıq edir. Beləliklə sistem avtomatik olaraq sağ və sol gedişli nəqliyyata malik ölkələrə uyğun olaraq özünü tənzimləyir. Beləliklə sürücü adaptiv xəbərdarlıq fəlsəfəsinin həzzini yaşayır.