Texnologiya və Bacarıq

MAN BrakeMatic

Əyləc avtomatı MAN BrakeMatic, köməkçi əyləclərinə avtomatik nəzarət etməklə enişli hərəkətdə tempomat ya əyləc pədalı ilə müəyyənləşdirilmiş bir sürəti, davamlı sabit tutur:

  • Tempomat ilə köməkçi əyləclərinin aktivləşdirilməsi: tempomat ilə müəyyən edilmiş sürətin 2 km/saat üzərində MAN BrakeMatic fəaliyyətə keçir. Sürət enişli yollarda standart təchizat olan Intarder və ya Retarder ilə sabit tutulur.
  • Köməkçi əyləclərinin kompensasiya əyləcləməsi ilə aktivləşdirilməsi: nəqliyyat vasitəsi enişli yollarda əyləclə yavaşladılanda, ayaq əyləc pedalından götürüləndə nail olunan sürət yadda saxlanılır. Bu şəkildə müəyyənləşdirilmiş sürət enişli yolda MAN BrakeMatic tərəfindən, standart kimi təchiz olunan Intarder ya Retarder tərəfindən etibarlılıqla sabit tutulur.
  • Köməkçi əyləclərinin maksimal sürətə çatanda Maximum Speed Control (MSC) sistemi ilə aktivləşdirilməsi: maksimal icazə verilən 100 km/saatlıq sürətə çatdıqda, standart təchiz olunmuş köməkçi əyləcləri müdaxilə edir və nəqliyyat vasitəsini həmişə maksimal sürətin altında saxlayır.


Üstünlüklər

  • Sürücünün diqqəti köməkçi əyləcin aktivləşdirilməsi ilə yayınmadığına görə daha yüksək hərəkət təhlükəsizliyi.
  • Köməkçi əyləclərinin işlədilməsi artırıldığına görə daha yüksək səmərəlilik
  • 100 km / saat sürət həddinə etibarlılıqla riayət edilməsi (Alman istehsalçıların könüllü öhdəliyi)