Texnologiya və Bacarıq

Məsafəni tənzimləyən tempomat (ACC)

Etibarlılıq və İstifadeçi Komfortu

Sürət çox vaxt düzgün hesablanmır və qarşıdakı nəqliyyat vasitəsinə olan məsafə qədərindən artıq olur. ACC sistemi əvvəlcədən quraşdırmaya uyğun olaraq qarşıdakı nəqliyyat vasitəsinə olan məsafəni, həmçinin sürəti avtomatik olaraq azaltmağı bacarır.

Bu 25 km/s sürətdən etibarən istifadə oluna bilər. Halbuki, sistemin əsas istifadə sahəsi baş yollar və avtomobil yollarında nəqliyyat hərəkətidir.

ACC radar sensoru təqribən 150 m məsafədən eyni dəhlizin qarşısındakı nəqliyyat vasitəsinə olan məsafəni və nisbi sürəti təyin edə bilir. ACC nəzarət cihazı sensor məlumatdan ən uyğun yaxınlaşma strategiyasını hesablayır, dəhlizin istiqamətini, özünə məxsus nəqliyyat vasitəsinin sürətini və sürücünün fəaliyyətini təyin edir və müvafiq olaraq, mühərrikin dönmə anını və əyləc idarəetmə sistemini (retarder və xidmət əyləci) işə salır. Nəqliyyat vasitəsinin yol sürəti, sürətlənməsi və tormozlanması aktiv surətdə tənzimlənir və qarşıdakı nəqliyyat vasitəsinə olan məsafə qorunub saxlanılır.