Texnologiya və Bacarıq

Oxlar

Hər vəziyyət üçün ən yaxşı şəkildə hazır: MAN-ın avtobusları hər cəhətdən istifadələrinə optimalcasına hazırdır. Tətbiq sahəsinin növündən asılı olaraq, avtobuslarda uyğun oxlar quraşdırılır.


Portal oxu (arxa ox)

MAN, aparılan ox olaraq orta təhriki sola köçürülmüş bir MAN-ZF portal oxunu quraşdırır.


Xüsusiyyətləri:

  • Az servis ehtiyacı
  • Aparılan oxun xarici planetar strukturu sayəsində kiçik ölçülər
  • Portal oxun xüsusi dizaynı sayəsində (çəkisi optimallaşdırılmış ox körpüsünün endirilməsi və yana köçürülən diferensial) arxa oxun bölməsində aşağı döşəmə yüksəkliyi


Hypoid ox (arxa ox)

Portal oxla yanaşı, bəzi MAN avtobuslarında da aşağı baxım ehtiyacı olan bir MAN hypoid oxu aparılan ox kimi quraşdırılır.


Xüsusiyyətləri:

  • Böyük çarx dişləri sayəsində aşağı köhnəlmə və yüksək təhrik momenti
  • Minimal güc itkisi və aşağı səs səviyyələri
  • Öz çəkisinin aşağı olması və yüksək daşıma qabiliyyəti


Sabit ox (ön ox)

Ön oxlar olaraq quraşdırılan sabit oxlar diskli əyləclərlə təchiz olunur.


Xüsusiyyətləri:

  • Möhkəm və dinamik
  • Azadılmış kuzov hərəkəti sayəsində artan sürücü təhlükəsizliyi
  • Yüksək komfort

Asılı olmayan asqı: Turist və şəhərlərarası avtobuslar üçün yüksək komfortu zəmanət verən müstəqil təkər asqıları mövcuddur.