“busplaner” innovasiya mükafatı

Müstəqil alman jurnalı olan “busplaner” gələcəyə xüsusi diqqət yetirən texniki və sahibkarlıq yeniliklərini təmsil edir. Oxucuların aşağıdakılar arasında seçimi var: Praktik üstünlükləri sayəsində fərqlənən avtobus turizminin, kommersiya nəqliyyatının və ictimai nəqliyyat sektorlarının yenilikləri “busplaner” innovasiya mükafatına layiq görülmüşdür. “Təhlükəsizlik və aksesuarlar”, “Yol istiqamətləri”, “Nəqliyyat vasitələri və flot” və ya “Texniki turizm tərəfdaşlığı” kimi səkkiz kateqoriyada üç namizəd seçkidə iştirak edəcək.