MAN həyat tərzi

MAN-dan yeni nəqliyyat vasitəniz

Yeni avtomobilinizin təlim günü çatanda, əməkdaşlarımız sizi son dərəcə müasir müştəri mərkəzimizin resepsiyonunda qarşılayarlar. Planlaşdırılan proqramı dəyişdirmək istəyirsinzmi? Problem deyil. Arzularınızı proqramda sevərək nəzərdə tuturuq.

Müştəri mərkəzimizin misilsiz atmosferinin səfasını sürün və MAN əməkdaşlarının fövqəladə xidmətindən faydalanın. Nəhayət, qarşılanma nöqtəsində vaxt gəlib: müştəri məsləhətçisi sizi orada gözləyir və sizə, əla təqdim etdiyimiz yeni avtomobilinizə müşayiət edir. Məsləhətçiniz indi sizə professional MAN tərzində bütün detallarla yeni avtomobilinizi təqdim edir. Ətraflı və şəxsi arzularınızı nəzərdə tutaraq nəzarətlərin və xüsusi avadanlıqların detalları başa salınır. Müxtəlif nəqliyyat vasitəsi komponentlərinin fərdi düzəlişləri əlbəttə bir məsələ deyil - bunlar, arzunuza görə quraşdırılır.

Nəqliyyat vasitəsinin təslimi/götürülməsi

Nəqliyyat vasitəsinin təslimi/götürülməsi

Nəqliyyat vasitəsinin təqdimində çəkilən yüksək keyfiyyətli bir fotoşəkil bu günü əbədiləşdirir. Nəqliyyat vasitəsi təsliminiz çərçivəsində misilsiz bir xidmət paketindən faydalanın – müştəri mərkəzlərimiz tərəfindən xüsusiyyətlə hazırlanan, yaddaqalan bir təklif.