MAN Lion’s City CNG

Şəhərlərin daha təmiz atmosferi üçün MAN CNG avtobusarı

Texnologiya və Ətraf Mühit

MAN, qaz mühərrikləri və avtobus inkişafında onilliklərə əsaslanan təcrübəyə malikdir. Bu təcrübənin nəticələri görkəmlidir: Cari CNG mühərrikləri əla işlənmiş qaz emissiya dəyərlərinə malikdir. Məsələn E2876 mühərrikinin işlənmiş qaz emissiyaları, sərt Avro 6 limitlərindən əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Avro 6 dizel mühərriklərindən fərqli olaraq, əlavə müfəssəl işlənmiş qaz təmizliyinə və əlavə təchizata tələb olmur. MAN-ın CNG mühərrikləri, AdBlue® istifadə etmədən, 3 yollu katalizatorlarla standartlar müəyyən edirlər.

CNG yaddaş sistemi

MAN Lion’s City CNG-nın damında quraşdırılan aerodinamiki bir örtüyün altında təzyiqli qaz çənləri yerləşdirilib. Onlarda təbii qaz 200 bar təzyiqlə saxlanılır. Modulyar rezervuar sistemində 10-dək qaz balonu yerləşdirilə bilər. Beləliklə 500 km-lik mənzillərin qət edilməsi hətta ikibölməli avtobuslarda da mümkündür.

MAN əməkdaşları məhsulları kompüter qarşısında inkişaf etdirirlər

MAN ötən illərdə qaz mühərriklərinin inkişafında əhəmiyyətli səviyyədə mühəndis biliklərini toplamışdır. Belə ki, keçmişdə müxtəlif yanma (kasıb yanmalı mühərriklər, kasıb qarışıqlı mühərriklər, stexiometrik mühərriklər) və dizayn (şaquli və üfüqi) variantları tədqiq edilmişdir. Bu tədqiqatların nəticələri razı edir: Cari Avro 6 normalı mühərriklər əla işlənmiş qaz emissiya dəyərlərinə malikdir.


MAN-ın CNG mühərriki E2876-nin işlənmiş qaz emissiyaları

Ticari nəqliyyat vasitələri üçün etibarlı emissiya məhdudiyyətlərinin inkişafı yüksək səviyyədə dinamikdir. 1992-ci ildə emissiya standartları qüvvəyə mindiyindən bu günədək limit dəyərləri azot oksidi üçün 97%, hissəciklər üçün isə 98% azaldılıb. Yenə də MAN E2876-nın işlənmiş qaz emissiyaları əhəmiyyətli dərəcədə Avro 6 normasının tələb etdiyi dəyərlərdən aşağıdır.

Bioqaz üçün uyğun

MAN-ın CNG mühərriklərinin mühüm bir üstünlüyü, təkmilləşdirilmiş bioqazla işlədilə bilmələri və bununla birlikdə CO2 emissiyalarının daha çox azaldılmasıdır. Belə ki, Biometan ilə işlədilən bir Lion’s City modeli 12 il ərzində 39.000 ton CO2 qənaət edə bilər.

Tullantı qaz emissiyası E 2876 LUH07
WHTC = Ümumdünya Uyğunlaşdırılmış Keçid Tsikli
Paylanma: 14% soyuq + 86% isti
Test qazı: G25, pisləşdirici faktorlar daxil olmaqla emissiya səviyyəsi


Aşağıdakı texnologiya sayəsində: Daha təhlükəsiz və səmərəli yürüş üçün MAN sistemləri

MAN yardımçı sistemləri

Bu məsələdə onlar daim Sizin xidmətinizdədirlər. Hər zaman. MAN təhlükəsizlik və sürücü yardımçısı sistemləri hər bir metri hesablayaraq çalışırlar. Sərnişinlərinizi daha təhlükəsiz və komfortlu çatdıra bilməniz üçün.

MAN Lion`s city CNG üçün mövcud olan sistemlər:

Elektroniki stabilizasiya proqramı (ESP)

Elektron əyləc sistemi

Şin Nəzarəti