MAN Lion's City CNG

MAN Lion’s City CNG şəhər avtobusu

MAN Lion's City CNG avtobuslarının iqtisadiyyatı

Qaz yanacaqlı MAN avtobusların daha yüksək alğı qiymətləri aşağı əməliyyat xərcləri vasitəsilə kompensiya olunur. Daha aşağı yanacaq xərcləri səbəbilə 10 il müddətlə və illik 60.000 kilometr yürüşlə həyat tsikli xərclərində (LCC) təqribən 15% azalma gözlənilir. Aşağı emissiyaları sayəsində daha yüksək ətrafçılıqdan yanaşı MAN şəhər avtobusları iqtisadi baxımdan da cəlbedici alternativlərdir.


Dizel/CNG arasında xərclərin müqayisəsi

Təbii qazla ötürülən bir Lion’s City modelinin alış qiyməti, dizel mühərrikli bir Lion’s City-dən çox az yüksəkdir (+18%).

CNG ilə ötürülən avtobusların servis xərcləri, dizel avtobuslarla müqayisədə texnologiyaya bağlı olaraq çox az artıqdır (+8%).

Təbii qaz üçün ödənən yanacaq xərcləri dizelə görə çox daha aşağıdır (-40%).


Təbii qazla işlədilən bir Lion´s City avtobusu, əhəmiyyətlə daha aşağı yanacaq sərfləri sayəsində həmin seriyanın bir dizel modeli ilə müqayisədə istifadə ömrü boyunca təqribən 15 faiz xərc qənaət edir.